Jako przedsiębiorstwo rodzinne bardzo dobrze wiemy, jak ważna jest właściwa równowaga pomiędzy pracą, rodziną i wolnym czasem. Oczywiście wspieramy również wydajność i zaangażowanie, ale jako pracownik GAH-Alberts jest się zawsze częścią wielkiej rodziny. Tutaj w ramach powierzonych zadań pracownicy zawsze mają możliwość wspólnego z nami kształtowania przyszłości i wpływania na nią.

Oferujemy naszym pracownikom szereg możliwości pozwalających na zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. 

Również Twoja rodzina będzie się u nas dobrze czuła, ponieważ nasza siedziba znajduje się w centrum regionu Sauerland, który oferuje w swojej różnorodności przestrzeń do mieszkania i życia spełniającą wszelkie wymagania – czy to bliski rejon wypoczynkowy Sauerland, czy też kulturowo różnorodne Zagłębie Rury.

W firmie GAH-Alberts oferujemy ponad 100 różnych modeli pracy, do tego modele elastycznego czasu pracy i możliwości pracy z domu. Przez tę elastyczność jeszcze lepiej łączymy życie zawodowe i prywatne.

We współpracy ze znanymi ubezpieczycielami przejmujemy – w ramach zakładowych świadczeń emerytalnych – społeczną odpowiedzialność za naszych pracowników.

Poza klasycznymi świadczeniami pracodawcy GAH-Alberts oferuje cały szereg dodatkowych świadczeń, wynagrodzeń i przeżyć:

  • korzystne warunki wynajmowania rowerów elektrycznych dla pracowników
  • korzystanie z lokalnych klubów fitness na korzystnych warunkach
  • świadczenia w ramach naszego projekty Życie zawodowe i rodzinne
  • masaże w miejscu pracy