Świadomość wartości rodziny jest kulturą, którą żyjemy na co dzień w naszej firmie, przyczynia się ona do równowagi pomiędzy celami przedsiębiorstwa i interesami pracowników w różnych fazach życia. I tak przez pozytywny ponowny audyt potwierdzony został również certyfikat „audit berufundfamilie” (niem. audyt życie zawodowe i rodzinne).

Nasz certyfikat „audit berufundfamilie” został potwierdzony przez „berufundfamilie Service GmbH”. Warunkiem potwierdzenia certyfikatu było pomyślne przeprowadzenie ponownego audytu. W ramach ponownego audytu sprawdzone zostało wdrożenie porozumienia w sprawie celów z 2013 roku oraz opracowane zostało porozumienie w sprawie celów na lata 2016–2018.

Niektóre nowe zadania z tego porozumienia w sprawie celów to:

  • uwzględnienie tematu możliwości pogodzenia życia zawodowego i prywatnego w ocenie zagrożeń i w zakładowym systemie zarządzania integracją
  • kontynuowanie regularnej wewnętrznej komunikacji w temacie możliwości pogodzenia życia zawodowego i prywatnego
  • kontynuacja seminariów dla kadry kierowniczej dotyczących możliwości pogodzenia życia zawodowego i prywatnego
  • wsparcie regionalnej oferty opieki nad dziećmi
  • sprawdzenie możliwości zaoferowania wsparcia przy odrabianiu zadań domowych i opieki nad dziećmi pracowników w dni pomiędzy dniami wolnymi od pracy
  • wsparcie integracji pracowników ze środowisk emigracyjnych

Praktyczne wdrażanie będzie nadal corocznie kontrolowane przez „berufundfamilie Service GmbH”. Służy temu raportowanie, w którym dokumentowane jest wdrażanie działań i również postępy procesu zmian. Po trzech latach ponownie poddamy się audytowi.