Wszystkie dane osobowe będą traktowane w sposób poufny. Nasza praktyka w zakresie ochrony danych jest zgodna z federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (DSGVO). Poniżej informujemy o szczegółach odnośnie ochrony danych:

ODPOWIEDZIALNY W ROZUMIENIU DSGVO I BDSG

Gust. Alberts GmbH & Co.KG
Blumenthal 2
58849 Herscheid
Tel.: 02357/9070
Faks: 02357/907189
E-mail: info@alberts.de

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe: bdsb@alberts.de

1. CELE GROMADZENIA DANYCH

Państwa dane gromadzimy i przetwarzamy w celu udostępnienia naszej strony internetowej i zapewnienia możliwie jak najlepszej obsługi poprzez wygodny dostęp do naszych usług.

2. JAKIE DANE SĄ ZBIERANE, PRZETWARZANE LUB WYKORZYSTYWANE?

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego i wybiorą kontakt zwrotny za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosimy o podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail, a także treści wiadomości. O ile zdecydują się Państwo na kontakt telefoniczny, wówczas wymagane dane to Państwa imię, nazwisko oraz numer telefonu. Obowiązkowe dane są oznaczone gwiazdką. Udzielenie pozostałych informacji jest dobrowolne. Dane zostaną zapisane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Wszystkie pozostałe pola są dobrowolne. Nie udostępniamy danych bez Państwa zgody. Zgromadzone w ten sposób dane zostaną przez nas usunięte po tym, gdy ich zapis nie będzie już konieczny lub też ograniczymy ich przetwarzanie, jeśli wystąpi ustawowy obowiązek ich przechowania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSVGO).

3. USUWANIE DANYCH

Dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, wraz z ustaniem wyznaczonego celu ich przetwarzania, bądź też w przypadku, gdy zażądają Państwo ich usunięcia. Skasowanie danych będzie miało miejsce również wtedy, gdy upłynie termin ustalony wymienionym wyżej artykułem ustawy, o ile nie istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wypełnienia warunków umowy, na co wyrazili Państwo zgodę.

4. PLIKI COOKIE

W celu zwiększenia atrakcyjności korzystania ze stron internetowych i preferencji odwiedzających stronę, wykorzystujemy pliki cookie. Z tego względu zapisywane są na przykład Państwa dane dotyczące wyboru języka. Pliki cookie, to pliki tekstowe, które zostają zapisane na Państwa twardym dysku, aby w trakcie ponownego wywołania strony internetowej umożliwić identyfikację przeglądarki.

Przechowywaniu plików cookie na Państwa twardym dysku można zapobiec poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki. Zapisane wcześniej pliki cookie mogą zostać skasowane w dowolnym czasie. Informacje na temat usuwania plików cookie lub zapobiegania ich zapisywaniu, można znaleźć w odpowiedniej instrukcji przeglądarki, z której Państwo korzystają. W przypadku niezaakceptowania przez Państwa plików cookie, mogą pojawić się utrudnienia w korzystaniu z naszej oferty internetowej. Podstawą prawną przetwarzania plików cookie jest art. 6 ust. 1. lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSVGO).

 

5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Nasza strona internetowa została zabezpieczona za pomocą odpowiednich systemów przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieuprawnione. W zależności od używanej przeglądarki dane są przesyłane za pomocą metody szyfrowania SSL od 128 do 256-bitów. Pomimo regularnych kontroli i ciągłego doskonalenia naszych środków bezpieczeństwa pełna ochrona przed wszystkimi niebezpieczeństwami nie jest możliwa.

6. WYKORZYSTANIE GOOGLE ANALYTICS DO ANALITYKI INTERNETOWEJ

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. (www.google.de). Google Analytics używa tzw. ciasteczek („cookies"), czyli plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam też przechowywane. Jeśli jednak aktywowana jest anonimizacja IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero jest tam skracany. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie internetowej. Na zlecenie użytkownika niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywała zebrane informacje w celu analizy korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na witrynie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi przez firmę Google. Istnieje możliwość zablokowania funkcji zapisywania plików „cookie" za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku istnieje ryzyko, iż nie będzie można korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Dane zostaną usunięte po 38 miesiącach.

Oprócz tego ' gromadzeniu danych utworzonych przez pliki cookie i dotyczących danych związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) i przetwarzaniu tych danych przez Google mogą Państwo zapobiec, pobierając wtyczkę przeglądarki dostępną na stronie pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Alternatywnie do wtyczki przeglądarki mogą Państwo kliknąć na przycisk na końcu tej strony aby w przyszłości zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. Przy tym plik cookie powodujący blokowanie instalacji plików cookie osób trzecich przechowywany jest na Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli usuną Państwo pliki cookie, należy ponownie kliknąć na ten link.

Warunki korzystania i wskazówki dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem: google.com/analytics/terms/de lub pod: google.de/intl/de/policies

7. PODANIA O PRACĘ

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe od aplikantów w celu realizacji procesu kwalifikacyjnego, który przeprowadzamy. W jego trakcie przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak zawsze, gdy wnioskodawca przesyła nam dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub za pośrednictwem formularza internetowego zaimplementowanego na naszej stronie internetowej. Portal wnioskodawcy prowadzony jest przez firmę BITE GmbH Resi-Weglein-Gasse 9, 89077 Ulm (https://www.b-ite.de/) na nasze zlecenie. W przypadku zawarcia umowy o pracę z ubiegającym się o pracę z naszą firmą. przekazane dane są zapisywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli jednak nie zostanie zawarta żadna umowa o pracę między nami a ubiegającym się o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte po czterech miesiącach po powiadomieniu o decyzji o odmowie, pod warunkiem, że ich usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi innymi uzasadnionymi interesami osoby odpowiedzialnej. Innym uzasadnionym interesem w tym rozumieniu jest na przykład obowiązek udowodnienia w postępowaniu w ramach ustawy o równym traktowaniu (AGG). Chcielibyśmy ocenić wszystkich kandydatów wyłącznie na podstawie ich kwalifikacji, a zatem prosimy w miarę możliwości o zrezygnowanie z podawania w podaniu o pracę informacji na temat pochodzenia rasowego i etnicznego, opinii politycznych, religijnych lub ideologicznych przekonań lub przynależności, danych genetycznych, danych biometrycznych służących do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego, lub też orientacji seksualnej.

8. PRAWA DANEJ OSOBY

Jeśli dane osobowe są przez Państwa przetwarzane, są Państwo osobą, której ono dotyczy, w znaczeniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych i mają następujące prawa w stosunku do osoby odpowiedzialnej:

8.1 PRAWO DO UZYSKANIA INFORMACJI

Mogą Państwo poprosić osobę odpowiedzialną o potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące Państwa są przez nas przetwarzane.
Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, można zażądać od osoby odpowiedzialnej następujących informacji:

 • cele, dla których przetwarzane są dane osobowe
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
 • odbiorców lub kategorie odbiorców, których dane osobowe dotyczące użytkownika zostały ujawnione lub zostaną ujawnione
 • planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeżeli konkretne dane odnośnie tego nie są możliwe, kryteria ustalania czasu przechowywania
 • posiadanie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • posiadanie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 • wszystkie dostępne informacje na temat źródła danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą

8.2 PRAWO DO SPROSTOWANIA

Mają Państwo ma prawo do sprostowania i / lub uzupełnienia danych wobec osoby odpowiedzialnej, jeśli przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna musi bezzwłocznie dokonać sprostowania.

8.3 PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych przez pewien czas, który umożliwia osobie odpowiedzialnej sprawdzenie poprawności danych osobowych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo odmawiają usunięcia danych osobowych, a zamiast tego zwracają się o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych
 • osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych, lub
 • jeśli złożyli Państwo sprzeciw przetwarzaniu danych zgodnie z artykułem 21, ust. 1. rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO) i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad Państwa powodami.
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te - oprócz ich zapisywania - mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej, lub też państwa członkowskiego.
 • Jeżeli ograniczenie przetwarzania zgodnie z podanymi powyżej warunkami zostało ograniczone, zostaną Państwo poinformowani przez osobę odpowiedzialną przed zniesieniem ograniczenia

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te - oprócz ich zapisywania - mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej, lub też państwa członkowskiego.
Jeżeli ograniczenie przetwarzania zgodnie z podanymi powyżej warunkami zostało ograniczone, zostaną Państwo poinformowani przez osobę odpowiedzialną przed zniesieniem ograniczenia.

8.4 PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

OBOWIĄZEK USUWANIA DANYCH

Mogą Państwo zażądać od osoby odpowiedzialnej, aby niezwłocznie usunęła Państwa dane osobowe, a osoba odpowiedzialna musi je natychmiast usunąć, jeśli zostanie spełniony jeden z następujących warunków:

 • Państwa dane osobowe nie są już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.
 • Odwołają Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO) i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
 • Złożą Państwo zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO) sprzeciw wobec przetwarzania danych i wcześniej nie występowały uzasadnione powody, aby dane te były przetwarzane , lub złożą Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO) przeciwko przetwarzaniu tych danych.
 • Państwa dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa wymagane jest w celu wypełnienia zobowiązania prawnego na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna.
 • Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO).
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI OSOBOM TRZECIM

Jeśli podmiot odpowiedzialny opublikował dane osobowe dotyczące Państwa i jest on zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do ich skasowania, to podejmuje ona środki dostosowane do technologii i kosztów implementacji (także o charakterze technicznym), aby poinformować podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają dane osobowe, że odpowiednia osoba zażądała od nich skasowania wszystkich linków kierujących do tych danych osobowych oraz kopii, a także replikacji tych danych osobowych.

ODSTĘPSTWA

Prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

 • w celu przestrzegania prawa do wolności słowa i informacji
 • w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymaganego przez prawo Unii Europejskiej lub państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna, lub w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej osobie odpowiedzialnej
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2. h) lit. i) oraz w artykule 9, ust. 3 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO)
 • w celu dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych

8.5 PRAWO DO INFORMOWANIA

Jeśli mają Państwo prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych wobec osoby odpowiedzialnej, jest ona zobowiązana do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z niewspółmiernym nakładem sił. Mają Państwo prawo wobec osoby odpowiedzialnej do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

8.6 PRAWO DO PRZESYŁANIA DANYCH

Mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych, które udostępniają Państwo osobie odpowiedzialnej, powszechnym i możliwym do odczytu przez komputer formacie o odpowiedniej strukturze. Ponadto, mają Państwo prawo przekazywać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez ograniczeń ze strony osoby odpwiedzialnej, której udostępnili Państwo swoje dane osobowe, pod warunkiem, że:

 • przetwarzanie opiera się na zgodzie udzielonej wg art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO) lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO) i
 • przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanej metody.

Korzystając z tego prawa, mogą Państwo zażądać, aby Państwa dane osobowe dotyczące Państwa były przekazywane bezpośrednio między osobą odpowiedzialną a drugą osobą odpowiedzialną, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może mieć to wpływu na wolność i prawa innych osób.

8.7 PRAWO DO SPRZECIWU

Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, do złożenia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO) - dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.
Osoba odpowiedzialna nie będzie już przetwarzała danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że może ona udowodnić, że istnieją bezwzględnie konieczne, wymagające ochrony podstawy przetwarzania, które są ważniejsze niż Państwa interesy, prawa i wolności, lub przetwarzanie ma na celu egzekwowanie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką bezpośredni reklamą.
Jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów bezpośredniej reklamy, to Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo w ramach korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego możliwość skorzystania z prawa do zgłaszania sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8.8. PRAWO DO ODWOŁANIA DEKLARACJI ZGODY DOTYCZĄCEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania swojej deklaracji zgody dotyczącej ustawy o ochronie danych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie deklaracji zgody do czasu odwołania.

8.9 PRAWO DO ZŁOŻENIA ZAŻALENIA DO ORGANU NADZORCZEGO

Bez względu na wszystkie inne środki zaskarżenia sądów administracyjnych i sądów, mają Państwo prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (DSGVO).
Organ nadzorczy, do którego została złożone zażalenie, informuje składającego zażalenie o statusie i wynikach zażalenia, w tym o możliwości sądowych środków zaskarżenia na podstawie art. 78 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO).