Skip to main content

Aktualności

Ponownie udana recertyfikacja

Stowarzyszenie TÜV NORD CERT GmbH dokonało przy tym również po raz pierwszy audytu zgodnie z nową wersją normy DIN EN ISO 9001/14001-2015. Po zakończeniu audytu audytorzy zalecili odnowienie certyfikatu. Te certyfikaty są ważne na okres trzech lat i spełnianie wymogów jest co roku sprawdzane w ramach audytu nadzorczego.

Wskazany potencjał optymalizacji wykorzystujemy konsekwentnie dla udoskonalania naszych wewnętrznych procesów i zapewnienia wysokiej jakości produktów.